Reklamce

Postup při reklamaci se řídí platnými zákony o reklamačním řízení viz. obchodní zákoník, občanský zákoník.